Tuesday, November 8, 2011

<年味>专辑封面照 未发先曝光

还没有正式定案的专辑封面照,不过已经忍不住被公司老板放上面子书跟大家分享了。你喜欢哪一款封面呢?
 VCD + CD RM23.90

DVD + CD RM25.90

2 comments:

 
庄群施 VS 薇薇 2012 © copyright 2012 CNY